ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികളും ഉപസമിതികളും 

ചെയർമാൻ  ഡോ. ഹുസൈന്‍ രണ്ടത്താണി – 9995946382
വൈസ് ചെയർമാൻ പുലിക്കോട്ടില്‍ ഹൈദര്‍ – 9447423194
സെക്രട്ടറി  ബഷീര്‍ ചുങ്കത്തറ – 9447171566
ജോ. സെക്രട്ടറി  ഫൈസല്‍ എളേറ്റില്‍ – 9447907081
ട്രഷറർ  തഹസിൽദാർ, കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക്

ഉപസമിതികൾ : 

ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥാലയം ഡോ. പി.പി അബ്ദുല്‍ റസാഖ്.  ഫോൺ – 9447881853
മ്യൂസിയം എന്‍. പ്രമോദ് ദാസ്. ഫോൺ : 9446705134
പ്രസിദ്ധീകരണം ബഷീര്‍ ചുങ്കത്തറ. ഫോൺ : 9447171566
ഇശല്‍ പൈതൃകം എഡിറ്റര്‍ പ്രൊഫ.(ഡോ) ഷംഷാദ് ഹുസൈന്‍. ഫോൺ : 9400347514
മാപ്പിള കലകൾ പക്കര്‍ പാനൂര്‍. ഫോൺ : 9446458213
ഓഫീസ് നിര്‍വ്വഹണം ബഷീര്‍ ചുങ്കത്തറ. ഫോൺ : 9447171566
ടി. എ. റസാഖ് തിയറ്റർ എന്‍. പ്രമോദ് ദാസ് – 9446705134
മാനവീയം  ബഷീര്‍ ചുങ്കത്തറ – 9447171566