വൈദ്യർ സ്മാരകം
കൊണ്ടോട്ടി, മലപ്പുറം (ജില്ല)
പിൻ: 673638
ഫോൺ നമ്പർ: 0483-2711432
ഫാക്സ്: 0483-2711432
ഇ-മെയിൽ: vaidyaracademikdt@gmail.com
വാട്‌സ്ആപ്പ്: 7902711432

 

1 ചെയർമാൻ ഡോ. ഹുസൈന്‍ രണ്ടത്താണി 9995946382
2 വൈസ് ചെയർമാൻ പുലിക്കോട്ടില്‍ ഹൈദര്‍ 9447423194
3 സെക്രട്ടറി ബഷീര്‍ ചുങ്കത്തറ 9447171566
4 ജോ. സെക്രട്ടറി ഫൈസല്‍ എളേറ്റില്‍ 9447907081
5 ട്രഷറർ   0483-2713311
6 ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥാലയം ഡോ. പി.പി അബ്ദുല്‍ റസാഖ് 9447881853
7 മ്യൂസിയം എന്‍. പ്രമോദ് ദാസ് 9446705134
8 പ്രസിദ്ധീകരണം ബഷീര്‍ ചുങ്കത്തറ 9447171566
9 ഇശൽ പൈതൃകം എഡിറ്റർ പ്രൊഫ.(ഡോ) ഷംഷാദ് ഹുസൈന്‍ 9400347514
10 മാപ്പിള കലകൾ പക്കര്‍ പാനൂര്‍ 9446458213
11 ഓഫീസ് നിര്‍വ്വഹണം ബഷീര്‍ ചുങ്കത്തറ 9447171566
12 ടി.എ. റസാഖ് തിയറ്റര്‍ എന്‍. പ്രമോദ് ദാസ് 9446705134
13 മാനവീയം ബഷീര്‍ ചുങ്കത്തറ 9447171566