പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ, വാർത്താ പത്രിക, പ്രബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. മാപ്പിളപ്പാട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് നടത്തുന്നു. മലബാർ മഹാസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ഫോട്ടോ ഗാലറിയും പുരാരേഖാപ്രദർശനവും അക്കാദമിയിലുണ്ട്. അറബിമലയാളം ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥാലയവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകർക്കും മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രചനകൾക്കും അവാർഡുകൾ നൽകുന്നു.

അക്കാദമിയുടെ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ :

A കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിൽ അക്കാദമി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ
  മാപ്പിള ജീവിതം  
  മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ(2 വാള്യം) – 2015  
  മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പഠനങ്ങൾ  
  കൊരമ്പയിൽ അഹമ്മദ് ഹാജി സ്മരണിക.  
  കെ.ടി. മൊയ്തീന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത രചനകൾ (ഇഖ്ബാൽ കോപ്പിലാൻ)  
  അലി മൗലവി കൊടക്കല്ല്  വ്യാഖ്യാനിച്ച വൈദ്യരുടെ ബദറുൽ ഖുബ്‌റാ  
  അലി മൗലവി കൊടക്കല്ല് വ്യാഖ്യാനിച്ച വൈദ്യരുടെ കൃതി ഹുസ്‌നുൽ ജമാൽ ബദറുൽ മുനീർ  
  കുഞ്ഞായിൻ മുസ്‌ലിയാർ രചിച്ച കപ്പപ്പാട്ട് ഒരു ദാർശനിക വ്യാഖ്യാനം (ഡോ. സക്കീർ ഹുസൈൻ)  
  കുഞ്ഞായിൻ മുസ്‌ലിയാർ രചിച്ച നൂൽ മദ്ഹ് വ്യാഖ്യാനം (ഡോ. സക്കീർ ഹുസൈൻ)  
  ചാക്കീരി  രചിച്ച ചാക്കീരി ബദർ  
  ഇബ്രാഹിം ബേവിഞ്ച  എഴുതിയ പക്ഷിപ്പാട്ട്& കുറത്തിപ്പാട്ട് വ്യാഖ്യാനം
  പി.ടി. ബീരാൻകുട്ടി മൗലവി എഴുതിയ ഹജ്ജ് യാത്രാപാട്ട്  
  എം.എ. കൽപ്പറ്റയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ  
  എ.എ. മലയാളി എഴുത്തും ജീവിതവും  
  യോഗ്യൻ ഹംസ മാസ്റ്റർ എഴുതിയ അബ്ദുറഹിമാൻ ഖിസ്സപ്പാട്ട്  
  മെഹറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ  
  മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ രണ്ടാം പതിപ്പ് (മൂന്ന് വാള്യം)    
  മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പഠനങ്ങൾ രണ്ടാംപതിപ്പ്  
  കൊരമ്പയിൽ അഹമ്മദ് ഹാജി സ്മാരക ഗ്രന്ഥം രണ്ടാം പതിപ്പ്  
  സമദ് മണ്ണാർമലയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത  കൃതികൾ  
   ഹുസ്‌നുല്‍ ജമാല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്‌
B ഇശൽ പൈതൃകം ത്രൈമാസിക
  2007-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 2017 മുതൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകി നിലവിലുള്ള കമ്മിറ്റി ഇത് കൂടുതൽ അക്കാദമിക് ജേണലായി ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം  ഭാഷകളുൾപ്പെടുത്തി  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.  
C അവധിക്കാല മാപ്പിളകലാ പരിശീലന ക്യാമ്പ് :
 

2007-ലാണ് അവധിക്കാല മാപ്പിളകലാ പഠന പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചത്. നൂറിലധികം പഠിതാക്കൾക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ട്, കോൽക്കളി, അറബന, ദഫ് മുട്ട്, വട്ടപ്പാട്ട്, ഒപ്പന എന്നീ ആറ് ഇനങ്ങളിലായാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. വേനൽ അവധിക്കാലങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത്. ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും താമസവും സൗജന്യമാണ്. ഖിസ്സപ്പാട്ട് പാടിപ്പറയൽ, ചീനിമുട്ട് എന്നിവയും 2018 മുതൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു.

 
D വൈദ്യർ മഹോത്സവം :
  അക്കാദമിയുടെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധവും ജനകീയവുമായ പരിപാടിയാണ് വൈദ്യർ മഹോത്സവം. ഇത് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന വാർഷിക പരിപാടിയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സിംപോസിയങ്ങളും സെമിനാറുകളും പ്രസംഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മാപ്പിള കലോത്സവം ഏറ്റവും ജനകീയവും പ്രസിദ്ധവുമാണ്. കേരളത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള മാപ്പിള കലാകാരൻമാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രമുഖ ഗവേഷകരും പണ്ഡിതൻമാരും സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വൈദ്യർ സ്മാരക പ്രഭാഷണം പരിപാടിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. വളർന്നുവരുന്ന കലാകാരൻമാർക്കും കവികൾക്കും രചനകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരംകൂടിയാണ് പരിപാടി.  
E സെമിനാറുകളും അനുസ്മരണ പരിപാടികളും :
  അക്കാദമി സ്ഥിരമായി സെമിനാറുകളും സ്മരണ പരിപാടികളും അനുസംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയ പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻമാരുടെയും ചരിത്രകാരൻമാരുടെയും കവികളുടെയും മറ്റു മേഖലകളിലുള്ള പ്രമുഖരുടെയും സ്മരണ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും മറ്റു ഔദ്യോഗിക-അനൗദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷങ്ങളിലായി വിവിധ പരിപാടികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

 1. പി.എ. സെയ്ത് മുഹമ്മദ് അനുസ്മരണം
 2. കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം അനുസ്മരണം
 3. കെ. രാഘവൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണം
 4. എം.എ. കൽപറ്റ അനുസ്മരണം
 5. എ.എ. മലയാളി അനുസ്മരണം
 6. പി.ടി.അബ്ദുറഹിമാൻ അനുസ്മരണം
 7. എസ്. എ. ജമീൻ അനുസ്മരണം
 8. മുണ്ടമ്പ്ര കുഞ്ഞിമമ്മദ് അനുസ്മരണം
 
F

ടി.എ. റസാഖ് തിയേറ്റര്‍ 4K3D
തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ടി.എ. റസാഖിന്റെ പേരില്‍ ആരംഭിച്ച ഓഡിയോ വിഷ്വല്‍ തിയേറ്ററില്‍ മഹാകവി മോയിന്‍കു’ി വൈദ്യരുടെ ജീവിതം ഇതിവൃത്തമാക്കി സംസ്ഥാന വിവര-പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പ് നിര്‍മ്മിച്ച ഹ്രസ്വചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുു. കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിവാര ചലചിത്ര പ്രദര്‍ശനവും നടത്തുു. മാപ്പിളപ്പാ’ുകളുള്ള പഴയകാല മലയാള സിനിമകളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുു. എല്ലാ പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും ഓപ്പ ഫോറവുമുണ്ട്. തിയേറ്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി.എ. റസാഖിന്റെ ഓം ചരമവാര്‍ഷിക ദിനമായ 2017 ആഗസ്റ്റ് 15-ന് സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ. ബാലന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.

പുസ്തക വില്‍പനശാല
മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഇതര അക്കാദമികളും സ്വകാര്യ പ്രസാധകരും മറ്റും പുറത്തിറക്കിയ കലാ സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ ലഭ്യമായ പുസ്തക വില്‍പ്പനശാല വൈദ്യര്‍ മഹോത്സത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി 19-ന് സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മാനവീയം വേദി
തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്തെ വയലാര്‍-ദേവരാജന്‍ പ്രതിമകള്‍ക്കിടയിലെ മാനവീയം വീഥിയില്‍ 2017 ഡിസംബര്‍ 24-ന് മുന്‍ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.എ. ബേബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ‘മാനവീയം ഇശലിമ്പം’ 2017 സമാപിച്ചത് (വൈദ്യര്‍ മഹോത്സവം) അക്കാദമി അങ്കണത്തില്‍ 30-ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ ‘മാനവീയം വേദി’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. മാനവീയം വീഥിയില്‍ ഞായറാഴ്ചകളില്‍ കലാകാരന്മാര്‍ ഒത്തുകൂടുതുപോലെ മാനവീയം വേദിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചകളില്‍ കലാകാരന്‍മാര്‍ ഒത്തുകൂടുു. ഔപചാരികതകളില്ലാതെ നടക്കു പരിപാടിയാണ് മാനവീയം വേദി.

 

ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ :

 1. ചരിത്രസാംസ്ക്കാരിക  പൈതൃക മ്യൂസിയം മ്യൂസിയം കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിക്കുക. എന്നതിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടം പൂർത്തിയായി  ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രൊജക്ട് സർക്കാറിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 2. മലബാറിന്റെ ദേശീയോത്സവമായ കൊണ്ടോട്ടി നേർച്ചയുടെ ഫോട്ടോ ഗാലറി സ്ഥാപിക്കുക.
 3. ക്ലാസിക് അറബി മലയാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും സഹിതം മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
 4. മാപ്പിള ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, പാരമ്പര്യം സംബന്ധിച്ച ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്ത പ്രമുഖ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
 5. വളരെ അറിയപ്പെടാത്ത മേഖലകളിൽനിന്നുമുള്ള പ്രമുഖ അക്കാദമിക് ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റി പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
 6. മാപ്പിളപ്പാട്ട്, മറ്റു മാപ്പിളകലകൾ, മാപ്പിളചരിത്രം-സംസ്‌കാരം തുടങ്ങിയവയിൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫെലോഷിപ്പുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുക.
 7. അവശരും രോഗികളുമായ മാപ്പിള കലാകാരൻമാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുവേണ്ടി സർക്കാറിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുക.
 8. പ്രമുഖ സിനിമാ തിരക്കഥാകൃത്ത് ടി.എ. റസാഖിന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപിച്ച ഓഡിയോ-വിഷ്വൽ തിയേറ്ററിൽ   ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംഘടിപ്പിക്കുക.
 9. ഒരു ആർട് ഗാലറി സ്ഥാപിക്കുക.
 10. കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി 2017 ൽ ആരംഭിച്ച മാനവീയം വേദിയിൽ വാരാന്തപ്പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക.