ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികളും ഉപസമിതികളും 

ചെയർമാൻ  ടി.കെ. ഹംസ
വൈസ് ചെയർമാൻ കെ.വി. അബൂട്ടി 
സെക്രട്ടറി  റസാഖ് പയമ്പ്രോട്ട് 
ജോ. സെക്രട്ടറി  ഡോ. കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ സത്താർ 
ട്രഷറർ  തഹസിൽദാർ, കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക്

ഉപസമിതികൾ : 

ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥാലയം ഡോ. എം.എൻ. കാരശ്ശേരി.  ഫോൺ – 9539831211
മ്യൂസിയം ഡോ. കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ സത്താർ. ഫോൺ : 9446691034
പ്രസിദ്ധീകരണം ഡോ. ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി. ഫോൺ : 9995946382
ഇശൽ പൈതൃകം എഡിറ്റർ ഡോ. ഷംഷാദ് ഹുസൈൻ. ഫോൺ : 9496341439
മാപ്പിള കലകൾ പക്കർ പന്നൂർ. ഫോൺ : 9446458213
ഓഫീസ് ഭരണ നിർവഹണം കെ.എ.  ജബ്ബാർ. ഫോൺ : 9496467196
ടി. എ. റസാഖ് തിയറ്റർ പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദരാലി – 9447423194
മാനവീയം വേദി വി. അബ്ദുൾ ഹമീദ് – 9961391955